Global searching is not enabled.
Skip to main content

Course categories

2023-2024 o‘quv yili
3 Course categories
View all courses

Modified 13 July 2023

2023-2024 o‘quv yili

2022-2023 o'quv yili
4 Course categories
View all courses

Modified 10 March 2023

2022-2023 o'quv yiliAvailable courses

O‘zbekistonning eng yangi tarixi
Islomshunoslik
Preview Course

Teacher: Dilxush O'quv bolimi

O‘zbekistonning eng yangi tarixi

Bu kurs Oʻzbekistonning eng yangi tarixi haqida koʻproq maʼlumot beradi. Bu mamlakatda o‘tgan yillar davomida sodir bo‘lgan asosiy siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar bilan tanishasiz. Shuningdek, siz o‘zbek xalqining madaniyati, urf-odatlari va o‘ziga xosligi, qo‘shnilar va xalqaro hamjamiyat bilan munosabatlari bilan tanishasiz. Ushbu kurs zamonaviy O‘zbekiston va uning mintaqa va jahondagi rolini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Sohaga oid akademik xorijiy til I
Islomshunoslik
Preview Course

Teacher: Abushaev Amir

Sohaga oid akademik xorijiy til I

This course is designed to help students improve their academic English skills, such as reading, writing, listening and speaking. The course covers various topics related to academic disciplines, such as literature, history, science and social studies. Students will learn how to use appropriate vocabulary, grammar, style and structure for different types of texts and tasks. The course also aims to develop students' critical thinking, research and presentation skills. By the end of the course, students should be able to communicate effectively and confidently in academic settings.

Dinshunoslik
Islomshunoslik
Preview Course
SD test
Islomshunoslik
Preview Course
Kompyuter kriminalistikasi
Komyuter injiniringi
Preview Course
Kompyuter animatsiyasi
Komyuter injiniringi
Preview Course
Islomshunoslik
Komyuter injiniringi
Preview Course
Islom iqtisodiyotida ijtimoiy himoya
Islom iqtisodiyoti va moliyasi
Preview Course
Islom huquqshunosligi I
Islom iqtisodiyoti va moliyasi
Preview Course
Ekonometrika
Islom iqtisodiyoti va moliyasi
Preview Course
Buxgalteriya xisobi
Islom iqtisodiyoti va moliyasi
Preview Course
Islom iqtisodiyoti asoslari II
Islom iqtisodiyoti va moliyasi
Preview Course
Sohaga oid arab tili I
Islom iqtisodiyoti va moliyasi
Preview Course
O'zbek (rus) tili
Kuzgi semestr
Preview Course
Xorijiy til II
Kuzgi semestr
Preview Course
Arab tili
Kuzgi semestr
Preview Course
Arab tili
Kuzgi semestr
Preview Course
Dasturlash
Bahorgi semestr
Preview Course
Dasturlash II
Kuzgi semestr
Preview Course

Teacher: Jasurbek AbduqodirovTeacher: Shuxrat Toxtiyev

Islom tarixi

“Islom tarixi” fanining maqsadi islom dini paydo bo‘lishi, uning g‘oyaviy asoslari, tadrijiy taraqqiyot bosqichlari, olamshumul tarixiy ahamiyati bilan bog‘liq muammolarni keng yoritish hamda an’anaviy islom tarqalgan o‘lka sifatida O‘zbekistonning bu jarayonda tutgan o‘rni va rolini ko‘rsatishdir. Talabalarda islom dini haqida bashariyat taraqqiyotining muayyan tarixiy bosqichida vujudga kelgan va hozir ham faoliyat ko‘rsatib kelayotgan g‘oyaviy tizim sifatida ilmiy tasavvur hosil qilish, islom ta’limotining shakllanishi va mohiyati, uning Sharq xalqlari ijtimoiy, siyosiy, madaniy va shaxsiy hayotidagi roli haqida ma’lumotlar berish o‘quv qo‘llanmaning asosiy vazifasi deb belgilangan. Shuningdek, u tarixiy shaxslar, ular bilan bog‘liq voqealar bilan tanishtirish orqali talabalarda ruhiy kamolotga eltuvchi g‘oyaviy axloqiy mavqelarning shakllanishiga xizmat qiladi.

Raqamli texnologiyalar va innovatsiya
60220202 - Islomshunoslik (yo‘nalishlar bo‘yicha)
Preview Course
Raqamli texnologiyalar va innovatsiya
60220308 - Tarix (islom tarixi va manbashunosligi)
Preview Course
Raqamli texnologiyalar va innovatsiya (DSP)
60310903 - Psixologiya (din sotsiopsixologiyasi)
Preview Course
Malakaviy amaliyot
Bahorgi semestr(2022-2023)
Preview Course
Jurnalistika tarixi
Bahorgi semestr(2022-2023)
Preview Course
Arab tili
Bahorgi semestr(2022-2023)
Preview Course
O'zbekistonning eng yangi tarixi
Bahorgi semestr(2022-2023)
Preview Course
Islomshunoslik
Bahorgi semestr(2022-2023)
Preview Course
Sohaga oid akademik xorijiy til
Bahorgi semestr(2022-2023)
Preview Course
Malakaviy amaliyot
Bahorgi semestr(2022-2023)
Preview Course
Islom iqtisodiyoti asoslari
Bahorgi semestr(2022-2023)
Preview Course

Teacher: Ashirali AbdirashidovTeacher: Sirojiddin Abrorov

Islom iqtisodiyoti asoslari

Fanni o‘qitishdan maqsad – talabalarga islomda iqtisodiy munosabatlarga doir bilimlarning nazariy va amaliy asoslari, islom iqtisodiyotining asosiy tushunchalari va kategoriyalari, iqtisodiy qonunlar va tamoyillarni islomdagi talqini hamda iqtisodiy hodisa va jarayonlarni diniy nuqtai nazardan tahlil qilishni o‘rgatish hamda ularni amaliyotda tatbiq etish ko‘nikmasini hosil qilishdan iborat.

Mikroiqtisodiyot
Bahorgi semestr(2022-2023)
Preview Course
Arab tili
Bahorgi semestr(2022-2023)
Preview Course
Islomshunoslik
Bahorgi semestr(2022-2023)
Preview Course
Algoritmlarni loyihalash
Kuzgi semestr (2022-2023)
Preview Course
Dasturlash I
Kuzgi semestr (2022-2023)
Preview Course
Malakaviy amaliyot
Bahorgi semestr(2022-2023)
Preview Course
Ma'lumotlar bazasi (sirtqi)
Bahorgi semestr(2022-2023)
Preview Course
Web dasturlashga kirish I
Bahorgi semestr(2022-2023)
Preview Course
Arab tili
Bahorgi semestr(2022-2023)
Preview Course
Malakaviy amaliyot
Bahorgi semestr(2022-2023)
Preview Course
Arab tili
Bahorgi semestr(2022-2023)
Preview Course
Jahon dinshunosligi
Kuzgi semestr (2022-2023)
Preview Course
Malakavit amaliyot
Bahorgi semestr(2022-2023)
Preview Course
Masofaviy ta'lim uchun ( O'quv-me'yoriy hujjatlar)
Masofaviy ta'lim
Preview Course

Teacher: Suxrob Xidirov

Masofaviy ta'lim uchun ( O'quv-me'yoriy hujjatlar)

Masofaviy ta'lim uchun ( O'quv-me'yoriy hujjatlar)

Umumiy pedagogika va psixologiya
Kuzgi semestr (2022-2023)
Preview Course
Islom tarixi I
Kuzgi semestr (2022-2023)
Preview Course
Sohaga oid rus tili
Kuzgi semestr (2022-2023)
Preview Course
Arab tili I
Kuzgi semestr (2022-2023)
Preview Course
Sohaga oid xorijiy til I
Kuzgi semestr (2022-2023)
Preview Course
Islomshunoslikka kirish
Kuzgi semestr (2022-2023)
Preview Course
Islomdagi yo'nalishlar va mazhablar
Bahorgi semestr (2022-2023)
Preview Course

Teacher: Bekzodbek Muxtarov Murodjon o'g'li

Islomdagi yo'nalishlar va mazhablar

Fanni o‘qitishdan maqsadbakalavrlarda islomdagi yo‘nalishlar va mazhablarning kelib chiqish tarixi, sabablari va omillari, yo‘nalish va mazhablarning o‘xshash va farqli jihatlari, sunniylik mazhablarining o‘ziga xos jihatlari, sunniylik, shialik va xorijiylik o‘rtasidagi farqli jihatlar, hanafiy, shofeiy, molikiy va hanbaliy mazhablarinig manbalari, bugungi kundagi holati, sunniylikning tinchlik va barqarorlikni ta’minlashdagi o‘rni, turli oqimlarga raddiya berishdagi o‘rni kabilarni ilmiy tushuntirish.


Islomda iqtisodiy munosabatlar
Bahorgi semestr (2022-2023)
Preview Course

Teacher: Sirojiddin Abrorov

Islomda iqtisodiy munosabatlar

Fanni o‘qitishdan maqsad – talabalarga islomda iqtisodiy munosabatlarga doir bilimlarning nazariy va amaliy asoslari, islom iqtisodiyotining asosiy tushunchalari va kategoriyalari, iqtisodiy qonunlar va tamoyillarni islomdagi talqini hamda iqtisodiy hodisa va jarayonlarni diniy nuqtai nazardan tahlil qilishni o‘rgatish hamda ularni amaliyotda tatbiq etish ko‘nikmasini hosil qilishdan iborat.


Ислом тарихи II
Bahorgi semestr (2022-2023)
Preview Course
Араб тили II
Bahorgi semestr (2022-2023)
Preview Course
Raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar
Bahorgi semestr (2022-2023)
Preview Course
Arab tili I (Iqtisod)
Kuzgi semestr (2022-2023)
Preview Course
Dinshunoslik_iqtisod
Kuzgi semestr (2022-2023)
Preview Course
Sohaga oid akademik xorijiy til
Kuzgi semestr (2022-2023)
Preview Course
Iqtisodiyotga kirish
Kuzgi semestr (2022-2023)
Preview Course
Malakaviy amaliyot
Bahorgi semestr(2022-2023)
Preview Course
Бизнес мулоқот
Bahorgi semestr(2022-2023)
Preview Course
Iqtisodchilar uchun matematika
Bahorgi semestr(2022-2023)
Preview Course

Teacher: Sirojiddin Abrorov

Iqtisodchilar uchun matematika

Fanni o‘qitishdan maqsad – talabalarda iqtisodiy jarayonlarni matematik jihatdan tahlil qilish, iqtisodiy omillarning o‘zaro ta’sirini baholash usullari, iqtisodiy hodisalarni modellashtirish bo‘yicha zamonaviy bilimlar va ko‘nikmalarni shakllantirish, hozirgi paytda matematik hisob-kitob usullarining iqtisodiy-ijtimoiy hayotdagi o‘rnini o‘rgatishdan iborat.


Kompyuter savodxonligi
60610503 - Kompyuter injiniringi
Preview Course

Teacher: Admin AdminTeacher: Kuchkanov Nodirbek

Kompyuter savodxonligi

Ushbu kurs talabalarni kompyuter savodxonligini oshirish maqsadida tashkil qilingan. Unda talabalarni takliflaridan kelib chiqqan holda kontentlar joylab boriladi.

C++ Dasturlash tili
60610503 - Kompyuter injiniringi
Preview Course
Sohaga oid akademik xorijiy til I
Kuzgi semestr (2022-2023)
Preview Course
Algoritmlarni loyihalash
Kuzgi semestr (2022-2023)
Preview Course
Dasturlash I
Kuzgi semestr (2022-2023)
Preview Course
Mutaxassislikka kirish
Kuzgi semestr (2022-2023)
Preview Course
Malakaviy amaliyot
Bahorgi semestr (2022-2023)
Preview Course
Маълумотлар базаси
Bahorgi semestr (2022-2023)
Preview Course
Dasturlash II
Bahorgi semestr (2022-2023)
Preview Course
Murabbiylik soati
Ma'naviy-ma'rifiy va Murabbiylik soati
Preview Course